วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญสรรพสิ่งที่เกิดเพื่อเห็นทุกข์ตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)

๓ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสรรพสิ่งที่เกิดเพื่อเห็นทุกข์ตามคำสอนของพระ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)
620104_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสรรพสิ่งที่เกิดเพื่อเห็นทุกข์ตามคำสอนของพระ.mp3