วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

อดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611209_07_ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบเมื่อเกิดอารมณ์กระทบ.mp3