วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญธรรมในปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญธรรมในปัจจุบัน
580516_09_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญธรรมในปัจจุบัน.mp3