วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๕๘)

๑๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว
580510_05_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว.mp3