วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จริตที่สอนตัวเองได้(ตอบปัญหาธรรม ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมจริตที่สอนตัวเองได้
580530_03_ตอบปัญหาธรรมจริตที่สอนตัวเองได้.mp3