วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ
580504_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ.mp3