วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจเพื่อหลุดพ้น(ตอบปัญหาธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมกำลังใจเพื่อหลุดพ้น
580509_04_ตอบปัญหาธรรมกำลังใจเพื่อหลุดพ้น.mp3