วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า(คุยก่อนกรรมฐาน ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานคนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า
580502_05_คุยก่อนกรรมฐานคนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า.mp3