วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยณพระธาตุจอมกิตติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๕๘)

๒๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยณพระธาตุจอมกิตติ
580523_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยณพระธาตุจอมกิตติ.mp3