วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต(คุยก่อนกรรมฐาน ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานกสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต
580505_05_คุยก่อนกรรมฐานกสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต.mp3