วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
580505_04_ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3