วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๕๘)

๑๗ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี
580517_04_ปกิณกะธรรมความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี.mp3