วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา(เทศน์ ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-เทศน์ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา
580509_02_เทศน์ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา.mp3