วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา
580505_06_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา.mp3