วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ
580509_06_ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ.mp3