วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก
580509_05_ปกิณกะธรรมสมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก.mp3