วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ(เทศน์ ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-เทศน์การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
580502_02_เทศน์การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ.mp3