วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อย่าตามคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๕๘)

๒๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าตามคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว
580523_02_ปกิณกะธรรมอย่าตามคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว.mp3