วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ธรณีสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมธรณีสงฆ์
580516_03_ปกิณกะธรรมธรณีสงฆ์.mp3