วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความตั้งใจหล่อพระเพื่อเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระเพื่อเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต
580531_05_ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระเพื่อเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3