วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บวงสรวงตั้งจิตอธิษฐานณพระธาตุดอยตุง(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ค. ๕๘)

๒๔ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงตั้งจิตอธิษฐานณพระธาตุดอยตุง
580524_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงตั้งจิตอธิษฐานณพระธาตุดอยตุง.mp3