วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ข้อวัตรปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๕๘)

๑๗ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมข้อวัตรปฏิบัติของสมณเพศ
580517_07_ปกิณกะธรรมข้อวัตรปฏิบัติของสมณเพศ.mp3