วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

งานสาธารณะประโยชน์มีผลต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์มีผลต่อการปฏิบัติ
580530_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์มีผลต่อการปฏิบัติ.mp3