วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้ที่มีกำลังใจรักและกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้ที่มีกำลังใจรักและกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี
580509_03_ปกิณกะธรรมผู้ที่มีกำลังใจรักและกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี.mp3