วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อุปสมานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์
610812_01_ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์.mp3