วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ(เทศน์ ๔ ส.ค. ๖๑)

๔ ส.ค. ๖๑-เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ
610804_03_เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้นหมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ.mp3