วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว
610825_05_ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ๘ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว.mp3