วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กระต่ายผู้บรรลุมรรคผลด้วยเห็นทุกข์จากความพลัดพราก(นิทาน ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-นิทานกระต่ายผู้บรรลุมรรคผลด้วยเห็นทุกข์จากความพลัดพราก
610812_05_นิทานกระต่ายผู้บรรลุมรรคผลด้วยเห็นทุกข์จากความพลัดพราก.mp3