วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์
610811_05_ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3