วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข
610812_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข.mp3