วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระ ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๑)

๑๙ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระ ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา
610819_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา.mp3