วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๑)

๔ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข
610804_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข.mp3