วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เพียรใคร่ครวญความจริง และนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๕ ส.ค. ๖๑)

๕ ส.ค. ๖๑-เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริง และนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์
610805_03_เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3