วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๑)

๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์
610805_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์.mp3