วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล(เทศน์ ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
610811_03_เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล.mp3