วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เห็นโทษของการเกิดและตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๖๑)

๑๓ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการเกิดและตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
610813_01_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการเกิดและตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3