วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จิตมีสภาพจำ หมั่นสอนจิตตามความรู้ของพระพุทธเจ้าพาไปสู่สุคติ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ส.ค. ๖๑)

๒๔ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำ หมั่นสอนจิตตามความรู้ของพระพุทธเจ้าพาไปสู่สุคติ
610824_01_ปกิณกะธรรมจิตมีสภาพจำหมั่นสอนจิตตามความรู้ของพระพุทธเจ้าพาไปสู่สุคติ.mp3