วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ(เทศน์ ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ
610825_03_เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ.mp3