วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์
610818_01_ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์.mp3