วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานผลของความดีเพื่ออุทิศกุศล(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของความดีเพื่ออุทิศกุศล
610812_06_ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของความดีเพื่ออุทิศกุศล.mp3