วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อารมณ์พุทธจริตเกิดเมื่อจิตสงบจากการทรงพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอารมณ์พุทธจริตเกิดเมื่อจิตสงบจากการทรงพรหมวิหาร ๔
610811_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พุทธจริตเกิดเมื่อจิตสงบจากการทรงพรหมวิหาร๔.mp3