วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๑)

๒๖ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณด้วยจิตบริสุทธิ์
610826_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3