วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง
610811_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง.mp3