วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ
610831_01_ปกิณกะธรรมจิตเกาะความดีเสมอย่อมไปสุคติ.mp3