วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-เทศน์ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
610831_04_เทศน์ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3