วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า(นิทาน ๑๙ ส.ค. ๖๑)

๑๙ ส.ค. ๖๑-นิทานชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
610819_05_นิทานชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3