วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หลักปฏิบัติมโนมยิทธิต้องแยกจิตกับกายโดยไม่ลังเลสงสัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิต้องแยกจิตกับกายโดยไม่ลังเลสงสัย
610825_07_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิต้องแยกจิตกับกายโดยไม่ลังเลสงสัย.mp3