วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๑)

๒๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.
610825_01_ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิดมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.mp3