วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บูชาบุคคลที่ควรบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๑-เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชา
610812_03_เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3