วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๑๙ ส.ค. ๖๑)

๑๙ ส.ค. ๖๑-เทศน์เหตุแห่งทุกข์
610819_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3